Flora Vilalta

dimarts, de novembre 24, 2009

25 de Novembre dia Internacional contra la violència de gènere


Ens queda molt treball per fer en el llarg camí cap a la igualtat, per aconseguir la construcció d’una societat sense subordinacions culturals i socials entre dones i homes.A punt de complir-se cinc anys de la promulgació de la Ley Integral de Medidas Urgentes contra la violencia de género i gairebé dos anys de la Llei dels Drets de les Dones per a l’eradicació de la violència masclista, és hora de reconèixer allò que aquestes lleis pioneres han suposat per a la societat i també la seva transcendència a nivell mundial: aquestes mesures legals han estat imprescindibles perquè la conscienciació social en contra d'aquests crims hagi calat profundament en la societat, i han tingut una especial rellevància en la protecció de les víctimes de maltractaments i en el respecte i la dignitat que han assolit les dones al llarg d'aquests anys.
A Catalunya, tot i la tasca feta pels ajuntaments, la sequera de respostes polítiques a aquest fenomen durant els diferents governs de CIU ha fet que encara resti molta feina per fer. Tot i amb això, aquestes lleis estan demostrant ser eficaços instruments: molts han estat els maltractaments evitats i els assassinats que s'han impedit. Moltes les dones que són, han estat i seran protegides i salvades d'una situació de greu risc físic i psíquic, i moltes també les persones que han pogut sortir de l'espiral de terror, crueltat i violència que els maltractaments signifiquen, gràcies a aquestes Lleis i al seu desenvolupament. Però també han estat moltes les persones que, gràcies a les referències marcades per ambdues lleis, han arribat a identificar i rebutjar la violència que es mantenia en costums i hàbits disfressats de normalitat.En aquest temps, les campanyes de conscienciació social han produït els seus fruits, però no podem passar per alt que queden missatges, palesos o soterrats en les famílies, en l'educació, en els mitjans de comunicació, en la publicitat, en la televisió, en els videojocs, etc., que segueixen transmetent una imatge de les dones que denigra profundament el seu paper i la seva situació en la societat, que les menysprea i les anul•la, que les fa responsables, gairebé, de tots els mals, mantenint un estereotip femení cruel i inacceptable i, sobretot, injust.
Aquesta imatge, tergiversada i malèvola, s’insereix en el més profund de les persones més joves que estan formant la seva personalitat i les fa reproduir tan terrible violència, cosa que comporta que l'edat de maltractadors i víctimes sigui cada vegada menor i que els casos de maltractament hagin augmentat en les franges d'edat inferiors als 30 anys.
Hem de treballar, doncs, perquè la percepció social que hom té de les dones no segueixi sent esbiaixada, de dependència ni de dominació. I en aquesta tasca és imprescindible implicar i reconèixer a tots aquells homes que estan convençuts que sense igualtat d’oportunitats no assolirem mai la justícia social ni transformarem un model de societat que ens impedeix assolir la felicitat a totes i a tots, a tots aquells que saben que aquesta lluita és també la seva.
L'educació en valors democràtics implica situar el paper de les dones com a persones en igualtat de drets i per això, l'educació, tant dins de la família com a l'aula, ha de ser l'eix de les nostres properes actuacions de manera prioritària. El desenvolupament de programes específics contra la Violència de Gènere a les Escoles, Instituts i Universitats ha d'abordar-se com a base fonamental, com el puntal definitiu per a acabar amb la violència de gènere. Però també cal cercar un compromís més explícit en pares i mares perquè qüestionin i combatin tot allò que contribueixi a la perpetuació dels rols de la desigualtat, i perquè transmetin missatges directes als seus fills i a les seves filles: “que no se t’acudeixi controlar a una dona”, i “no et deixis mai controlar per un home”.
Ens queda molt treball per fer en el llarg camí cap a la igualtat, per aconseguir la construcció d’una societat sense subordinacions culturals i socials entre dones i homes. A les novetats legislatives introduïdes per la Llei dels drets de les Dones per a l’eradicació de la violència masclista caldrà afegir-hi aquelles que incorpori la futura Llei d’igualtat catalana que s’està dissenyant en aquests moments. I no cal dir que encara existeixen països a Europa que ni tan sols quantifiquen els assassinats per violència de gènere i en els quals aquests no són considerats com específics de violència contra les dones. És aquest un repte que caldrà intentar resoldre durant la Presidència Espanyola de la Unió Europea a partir de Gener de 2010 i per al qual ja s'ha anunciat un primer pas definitiu: la creació de l'Observatori Europeu de Violència de Gènere i l'aplicació de l'Ordre de Protecció Europea que suposarà un nivell de protecció uniforme per a les víctimes de violència de gènere en tots els Estats de la Unió.
Estem en un moment en què la societat ha d'agafar, encara amb més decisió, les regnes del canvi de valors en els i les joves i ha de fer una crida general al respecte, a la dignitat, a la llibertat, a la igualtat, a la integritat i al valor social imprescindible de les dones com a subjectes posseïdors dels drets fonamentals.


El futur no és només l'arribada del temps esperat, el futur ha de ser construït, i aquesta construcció ha de ser aixecada sobre els pilars dels drets humans, de tots ells. Si en falta algun, com ara succeeix amb la Igualtat, el futur mai arribarà. És cert que tots i totes hem de construir el futur, però també és veritat que l'aportació dels i les joves és decisiva perquè l'espai conquerit sigui un lloc de convivència on es trobin la igualtat amb la llibertat, i la justícia amb la dignitat.
PSC - Polítiques de Dones

diumenge, de novembre 15, 2009

Uns pressupostos per fer front a la crisis amb rigor i austeritat

El Govern català ha elaborat els Pressupostos per a l’any vinent tenint en compte tres factors determinants: la davallada d’ingressos fruit de la recessió,els recursos addicionals provinents del nou model de finançament i les restriccions imposades pel marc normatiu i financer en relació al dèficit públic.

Els Pressupostos del 2010 incorporen, per primera vegada, els recursos addicionals procedents del nou model de finançament. En concret, aquesta transferència del govern de l’Estat suma 2.613 milions d’euros, un import que permetrà atenuar la forta davallada dels ingressos i, al seu torn, reduir el dèficit tendencial que l’administració catalana hagués generat sense aquesta injecció extraordinària.


Els ingressos vinculats al sistema de finançament amb el model anterior haguessin caigut, el 2010, en 4.704,3 milions d’euros (-22%). Gràcies a l’entrada en vigor del nou model acordat el passat mes de juliol, la disminució d’aquest capítol ha estat de 2.091,3 milions d’euros (-9,8%), menys de la meitat.

Els objectius pressupostaris són: Incrementar el dèficit per garantir la cohesió social i estimular l’economia, invertir per sobre dels 6.000 milions€ per reactivar l’economia i austeritat i rigor: reducció del 0,4% de la despesa total del sector públic.

Les actuacions principals incloses als pressupostos:


El pressupost destinat a salut puja 9.883,1 M€, un 26,8% del total.

S’invertiran 6.308,9 M€ en educació, un 17,1% del total.

Les actuacions de protecció social sumen un total de 2.110,5 milions d’euros.


El govern preveu transferir 4.116,7 M€ als ens locals.Es pressuposten 608,3 M€ per a actuacions d’R+D+i i 805,9 per a societat de la informació i coneixement i telecomunicacions.

Les iniciatives en matèria energètica es dotaran amb 41,3 M€. Les polítiques de consum i defensa de la competència rebran 16,7 M€.

El foment de l’ocupació es dotarà de 732,5 M€, 285,9 dels quals es destinaran a programes de promoció de l’ocupació i 218,7 a polítiques de qualificació i formació professional, entre d’altres. Els crèdits destinats al foment de l’activitat econòmica i a les pimes pugen un total de 1.331,6 M€. D’aquests préstecs destaquen els adreçats al foment de la creació d’empreses i l’economia cooperativa, al sector agrari, ramader, pesquer, forestal i agroalimentari de Catalunya i els 300 milions de la línia ICFcrèdit per a pimes.

El foment del comerç rebrà 79,5 M€ i el pressupost per a turisme i oci puja a 87,8 M€. Els comptes per al 2010 també preveuen 262,1 M€ per a infraestructures agràries i rurals, 256,4 dels quals serviran per crear una xarxa de regadius per aconseguir un ús eficient de l’aigua de reg. També es destinaran 184,8 M€ per a l’agricultura, l’alimentació i la indústria agroalimentària i la pesca.

El capítol d’infraestructures i mobilitat pren un relleu important en aquests pressupostos amb un total de 3.042,1 M€, 2.406,5 dels quals es dedicaran a transport públic i 635,6 a comunicacions i logística.

Els 596,5 M€ destinats a la política d’habitatge permetran concedir ajuts a prop de 80.000 llars per pagar els seus habitatges, concedir 30.000 avals per al lloguer i rehabilitar 45.000 habitatges, entre d’altres mesures.

Les actuacions ambientals sumen un total de 336,9 M€.


A la comarca d’Osona el pressupost destinat a inversions continua posant l’accent en
les infraestructures, l’habitatge, la salut i l’educació.

Osona, que en aquests moments presenta un índex molt elevat i preocupant d’atur, es
beneficiarà d’uns pressupostos que tenen com a objectiu prioritari fer front a la crisis
amb dues prioritats: les politiques socials perquè ningú es quedi enrere i recuperar
econòmicament el país mantenint els màxims històrics d’inversió.

Flora Vilalta i Sospedra
Diputada pel PSC al Parlament de Catalunya