Flora Vilalta

dijous, de juliol 31, 2008


Bones vacances!!!!

diumenge, de juliol 20, 2008
S'ha acabat el congrés del PSC amb un balanç del tot positiu, tant pel que fa a les conclusions i compromisos com per la gran participació que hi ha hagut.
El congrés en totes les seves ponències ha posat damunt de la taula els problemes de la ciutadania i un cop més de manera valenta i decidida el PSC ha apostat per fer-hi front i buscar solucions.
S'ha parlat de Catalunya, dels seus territoris i de la seva gent.
José Montilla ha deixat clar que primer és Catalunya i que exigirà amb fermesa el compliment del finançament i el desplegament del Estatut.
Un bon congrés, una bona executiva i a continuar treballant per Catalunya.

dimecres, de juliol 16, 2008Avui es celebra l'ultim Ple abans de les vacances d'estiu i he fet la pregunta al President de la Generalitat, durant la sessió de control i en nom del meu grup Parlamentari.

Pregunta Diputada

Molt honorable President de la Generalitat,

L’arribada a Catalunya de persones nouvingudes per motius de processos migratoris ha fet que les aules de les escoles haguessin d’acollir un gran nombre d’infants i joves que provenen de diverses cultures i que tots ells porten a les seves motxilles bagatges molt diferents pel que fa a la llengua, els costums, els hàbits i els sistemes educatius dels països de procedència en el cas en que hagin estat escolaritzats.

El nostre sistema educatiu ha hagut de fer front i donar resposta per assolir una bona integració i cohesió. Des del any 2004 comptem amb les aules d’acollida i els plans educatius d’entorn així com també amb un immens contingent de bons professional que han fet que tot plegat fes funcionar el sistema educatiu.

Les persones que arriben al nostre país no sempre arriben al començament del curs escolar i això fa que es produeixi el que hem anomenat com “matricula viva”
Aquest fet no es dona per igual a tot arreu, la distribució varia i això fa que alguns municipis i comarques es vegin afectades de manera desigual.

Enguany el Departament d’Educació vol posar en marxa els Espais de Benvinguda Educativa, amb caràcter de prova pilot als municipis de Reus i Vic.

Aquests espais experimentals i complementaris als recursos actuals vigents, possibilitaran una atenció individualitzada als infants, als joves i a les seves famílies, un espai d’acolliment, formació i informació que permetrà conèixer i donar resposta de manera eficient a les necessitats que es detectin en el futur alumnat alhora que els permetrà promoure la seva integració social, el coneixement de la llengua catalana , la realitat cultural del país d’acollida i el seu entorn més immediat el barri i el municipi.

¿Molt Honorable President, creu vostè que l’implementació d’aquests espais suposa un canvi en el model d’integració iniciat l’any 2004 o és un pas més endavant que complementa les estratègies que ja es porten a terme i que tot plegat contribuirà a enfortir la cohesió social, la igualtat d’oportunitats i el prestigi del nostre model educatiu?.

Resposta President

Senyora diputada, permeti’m que ho digui ben clar d’entrada: no estem davant d’un canvi de model en la política d’integració escolar dels infants i joves nouvinguts a Catalunya.

Estic convençut que tota la Cambra comparteix que el repte més important que té plantejat la societat catalana, és la plena integració de la nova immigració arribada d’arreu del món en els darrers anys.

Aquest repte es concreta de manera real i exigent en les nostres escoles, que l’han assumit des del primer moment amb gran professionalitat i sensibilitat social.
El nostre sistema educatiu ha acollit en el curs 2007-2008 un total de 133.000 alumnes d’origen estranger, que representen un 12,5% del total dels alumnes.

Ho estem fent amb nous recursos i instruments com són les Aules d’Acollida i els Plans Educatius d’Entorn.
Ara bé, sabem que el fenomen de la matricula viva durant tot el curs escolar pot representar en alguns casos una distorsió del procés educatiu dels centres.

Per resoldre aquestes dificultats el departament d’Educació ha decidit posar en marxa els Espais de Benvinguda Educativa a Vic i Reus. Municipis que en el curs 2006-2007 comptaven amb un 16,9% i un 15,2% d’alumnes estrangers, respectivament.

Es tracte d’iniciatives pilot i, en tot cas, complementaries de les Aules d’Acollida.
Els Espais de Benvinguda volen guiar el procés que va de l’arribada a la ciutat a la incorporació a l’escola, amb la voluntat que aquesta es faci en les millors condicions possibles per facilitar el procés de plena integració dels nous alumnes.

S’ubiquen dins els Plans Educatius d’Entorn i n’assumeixen, per tant, la seva lògica inclusiva. També han d’inserir-se en la perspectiva de la futura Llei d’Acollida de les persones immigrants.
La seva funció d’acolliment, d’informació i de formació, es preveu en el temps i variable en funció de cada cas.

En tot cas, vull subratllar que les famílies són ben lliures d’utilitzar-lo o no.

Per tant no hi ha la més mínima voluntat segregadora en aquesta iniciativa, ni amaga cap intenció de voler capgirar el model d’integració escolar. El que hi ha és voluntat de dotar-nos de més recursos i de més instruments per assolir la finalitat que tots volem: la plena integració escolar i social dels nous alumnes

diumenge, de juliol 06, 2008

ARROSSADA PSC DE TORELLÓ
El PSC de Torelló va celebrar una arrossada. El bon temps, el bon ambient i molta animació varen ser presents durant tot el dia.
Ara toca esperar la propera arrossada.