Flora Vilalta

diumenge, de març 18, 2007

PLA DE GOVERN 2007-2010


Fets i no paraules. Segur que molts ho recorden i segur que els ciutadans ho podran constatar amb el Pla de Govern 2007-2010, presentat recentment.

En només tres mesos aquest govern ha demostrat que sap el que vol i el que la ciutadania demana, que té els objectius clars i que té les eines per aconseguir-los.

Aquest Pla pivota sobre tres eixos:
Reforçar l’Estat del Benestar per aconseguir una societat més justa i cohesionada.
Incrementar la qualitat democràtica i l’eficàcia dels nostres governs i institucions.
Potenciar una economia plena i dinàmica en un territori sostenible.

Tot això es concreta en lleis i mesures que permeten desenvolupar els eixos i aconseguir els objectius.

M’agradaria mencionar: la Llei de serveis socials, la Llei del dret a l’habitatge. Mesures per prestacions a persones dependents, ajuts a les famílies amb infants a càrrec. Nous equipaments per la gent gran, malalts mentals i persones discapacitades. Desplegament del Pacte Nacional per l’Educació. Futura creació de l’agència de Salut Pública de Catalunya... .

Aquest Pla de govern evidencia que el govern d’Entesa és un govern sòlid, treballador, preocupat pels problemes de les persones i que vol donar respostes concretes als problemes dels ciutadans.

dilluns, de març 05, 2007

DIA INTERNACIONAL DE LES DONES

Governant municipis per a les dones

Manifest del 8 de març de 2007
Les dones construïm des de la vida quotidiana el dia a dia als nostres pobles i ciutats: donem resposta a les necessitats de cura, mantenim les xarxes de relació i suport social, gaudim i utilitzem els equipaments de la ciutat, els espais d´oci, els serveis socials, els sanitaris, participem emprenedorament en l´economia, en la ciència, la cultura, les arts i les decisions polítiques: som ciutadanes actives.I com a ciutadanes actives volem governar i decidir conjuntament amb els homes com són les nostres ciutats, volem participar a la presa de decisions d´allò que ens afecta. Però reivindiquem que en el centre de l´acció estigui la vida de les persones, les dones volem incorporar les necessitats de la convivència del dia a dia a les decisions col·lectives i governar el món des d´un enfoc més just i solidari .Però encara existeixen obstacles que no ho fan possible, com la discriminació en l´accés al treball, els sous femenins més baixos (escletxa salarial), la segregació segons les activitats laborals i el nivell de responsabilitat, o el fet que les dones dediquem el triple d´hores al dia a les tasques domèstiques.
Des del govern de l´estat hem impulsat nous instruments legals cap a la igualtat, primer vam aprovar la Llei integral contra la Violència i ara s´aprovarà la Llei d´igualtat. La Llei d´igualtat efectiva entre homes i dones dóna un gran pas endavant per fer real el dret constitucional a la igualtat i eliminar les discriminacions per raó de gènere, creant condicions d´ igualtat en tots els àmbits socials.Ara toca seguir construint municipis exemplificadors i treballar decididament perquè les veus de les dones estiguin presents en tots els àmbits. Tenim l´experiència, el PSC és el partit municipalista “per excel·lència” de Catalunya, i han estat els municipis d´esquerres els que han liderat, durant molts anys i en solitari, les polítiques per assolir la igualtat d´oportunitats de les dones a Catalunya. Som el partit líder i pioner en polítiques públiques de gènere als municipis, els municipis socialistes hem estat els primers en impulsar Consells municipals de dones, centres d´atenció, la primera casa d´acollida municipal, circuits municipals contra la violència de gènere, acords amb empreses per aplicar la igualtat i hem creat la primera regidoria dels usos del temps.Els municipis són l´àmbit idoni per treballar la igualtat d´oportunitats d´homes i dones i fer-ho des de la proximitat. La proposta de programa municipal del PSC per a les dones és ambiciosa i les prioritats d´actuació són:
- Nous usos del temps que facilitin a les persones conciliar els àmbits familiars, laborals i socials.
- Lluita contra la violència de gènere des de la proximitat, amb serveis municipals d´informació a les dones i acords socials de tolerància zero.
- Igualtat d´oportunitats a l´àmbit laboral.
- Foment de la presència paritària de dones en tots els àmbits de participació ciutadana.
- Treballar transversalment, des de totes les àrees, els drets de les dones.