Flora Vilalta

diumenge, de novembre 30, 2008

BALANÇ DE DOS ANYS DE GOVERN D'ENTESA

ESCOLES: si quan governava CiU se’n feien 50 a l’any, ara el Govern en construeix 100. (250 se’n van fer durant el quinquenni 1999-2003, 517 entre 2004 i 2008)

HABITATGE PROTEGIT: la construcció no s’atura: s’ha incrementat un 83% el nombre d’habitatges protegits iniciats entre el 2003 i el 2008

LLOGUER: aquest any 2008, 55 mil persones rebran ajuts per a pagar el lloguer. D’aquestes, 27 mil joves ja estan cobrant la Renda Bàsica d’Emancipació (el 2003 les ajudes eren ZERO)

MOSSOS D’ESQUADRA: més I A TOT CATALUNYA: 9.500 el 2003, més de 14.000 aquest any

MÉS INVERSIÓ EN BOMBERS, MENYS INCENDIS FORESTALS: de 2003 a 2008 la inversió en bombers va passar de 8 a 32 M€ i les hectàrees forestals cremades van disminuir de 5.936 a 100.

METRO I FERROCARRIL: es multiplica per 3 la INVERSIÓ, de 2.750 M€ de 1999-2003 a 8.039M€ el 2008.

PEATGES: en 4 ANYS HEM CANVIAT LA REALITAT A LES AUTOPISTES. MOLT AVIAT N’HI HAURÀ MÉS LLIURES DE PEATGE: Quilòmetres d’autopistes lliures de peatge: 286 (2003) , 650 (2008)

SERVEIS SOCIALS: s’han incrementat un 119% els recursos pels serveis socials: 323 M€ (2003) – 1.071 M€ (2008)

BARRIS RENOVATS I COHESIONATS: l’11,2% de la població catalana ha estat directament beneficiada per la Llei de Barris. En total 93 barris de tot Catalunya (79 municipis) s’han vist beneficiats.

FORMACIÓ: la millor vacuna contra l’atur. Entre 2003 i 2007 s’ha incrementat en un 72% el nombre de persones que han rebut formació ocupacional i contínua

SALUT: la despesa per càpita invertida per millorar la qualitat de la nostra salut pública s’ha incrementat en un 45% de 2003 a 2008

EDUCACIÓ DE 0 A 3 ANYS: en els darrers 5 anys hem incrementat un 81% el nombre de places públiques de llars d’infants. Ara hi ha ja més de 43.000 places.


R+D+I: de la mà del Govern de la Generalitat, LES EMPRESES CATALANES INNOVEN. Hem multiplicat per 9 aquesta inversió, de gairebé 9 milions d’euros destinats a la innovació l’any 2003, a més de 81milions aquest any.

dissabte, de novembre 22, 2008

Professionals de llars d'infants d'Osona demanen la regulació de les seves condicions laborals
Treballadores de les llars d'infants concentrades aquest dimarts a Vic. Noranta professionals de llars d'infants d'Osona han demanat aquest dimarts a Vic que la futura Llei catalana d'educació (LEC) reguli 'l'escandalosa' diferència que hi ha entre les condicions laborals del primer cicle de l'educació (de zero a tres anys anys) i els del segon cicle (de tres a sis anys). Les treballadores de les llars d'infants denuncien que perceben menys salari per 'més hores treballades' i que disposen de molt menys temps per planificar l'acció educativa. Aquests noranta professionals han lliurat 223 signatures de suport a aquesta demanda a la diputada del PSC i presidenta de la Comissió d'Educació i Universitats del Parlament, Flora Vilalta.Les mestres i educadores de les llars d'infants denuncien en els documents lliurats a Vilalta el que consideren un greuge respecte d'altres col·lectius del món de l'educació i demanen un tracte 'just' i 'adequat' tant per part de la Generalitat i els ajuntaments com també dels grups parlamentaris i de les patronals del sector. La campanya, iniciada per la Federació d'Ensenyament del sindicat CCOO, s'ha posat en funcionament ara perquè es vol que les reivindicacions es discuteixin dins de les negociacions de la nova LEC.Els professionals de les llars d'infants asseguren que tot i els avenços que ha experimentat l'educació infantil, de la que actualment se’n reconeix el caràcter educatiu, encara existeix una gran diferència en les condicions laborals dels treballadors. Per això CCOO demana ara que la nova llei contempli les condicions laborals dels treballadors del sector.La diputada del PSC i presidenta de la Comissió d'Educació i Universitats, Flora Vilalta, ha emplaçat aquest col·lectiu a lliurar una còpia de les reclamacions i signatures a tots els grups parlamentaris per poder discutir les demandes. Vilalta considera bo incorporar aquesta reivindicació al debat de la futura LEC. La diputada socialista també ha demanat a CCOO que reclami un conveni propi pels treballadors de les llars d'infants de Catalunya que reguli les seves condicions laborals. Actualment el sector es regula per un conveni de caràcter estatal. / MARC RIERA / ACN.

Publicat al setmanari El 9Nou (21/11/08)

dissabte, de novembre 15, 2008

Uns pressupostos per fer front a la crisi i protegir els sectors més vulnerables

Els pressupostos del Govern de la Generalitat pel 2009,pivoten sobre tres eixos: Reforcen la cohesió social, incentiven l’economia en un moment de crisi i posen l’accent en l’esforç de contenció.

Aquests pressupostos s’han elaborat amb tres condicionants bàsics:

La crisi econòmica, que requereix l’impuls de polítiques compensatòries i dinamitzadores, a la vegada que redueix els ingressos disponibles,el límit màxim de dèficit autoritzat per la Llei d’Estabilitat Pressupostària i la manca del nou model de finançament previst per l’Estatut

Els Pressupostos de la Generalitat per al 2009 estan condicionats per la crisi i hi volen fer front impulsant l’activitat econòmica i protegint els sectors més vulnerables.
Malgrat totes les limitacions, els Pressupostos del conjunt del sector públic creixeran clarament per sobre del PIB nominal i contribuiran, d’aquesta manera, a contrarestar la caiguda de l’activitat econòmica, sostenint la inversió i el consum
Aquesta priorització es manifesta en el creixement de les següents polítiques:
Polítiques socials: increment de 725,5 milions d’euros de les despeses en les àrees de salut, educació i protecció social
Impuls a l’activitat econòmica: cal fer esforços per continuar contribuint a contrarestar la caiguda d’activitat que s’està produint.
Productivitat i competitivitat: la despesa en R+D+i incrementa en 126,4 milions i el pressupost per al foment de l’ocupació creix en 163,7 milions
Per altra banda el govern realitza un important esforç de rigor i d’austeritat en la despesa: el pressupost d’administració i serveis generals es redueix en 45 milions d’euros
Per disposar dels recursos suficients per finançar aquest nivell de despesa en les polítiques abans esmentades, es fa necessari assolir un dèficit de 2.127 milions (un 1% del PIB), el màxim permès per la Llei d’estabilitat pressupostària.

Malgrat ser uns pressupostos fets en època de crisis i recessió econòmica, cal destacar que les inversions a la comarca d’Osona creixen de manera considerable. El total previst pel 2009 és de 86.711.675 mentre que el 2008 la quantitat pressupostada ha estat de 40.580.853. Fent la comparativa per comarques podem constatar que Osona és una comarca amb un nivell alt d’inversió prevista pel 2009.

Les inversions reals previstes tenen com a objectiu prioritari les persones , el seu desenvolupament humà, el nivell de benestar i el creixement econòmic: infraestructures viaries,escoles,habitatge,hospitals i medi ambient, són les partides que reben més dotació per fer front a aquestes necessitats.


Flora Vilalta i Sospedra
Diputada al Parlament de Catalunya pel PSC.
Publicat al setmanari Osona Comarca (13/11/2008)