Flora Vilalta

dimarts, de març 15, 2011

Els diners de Successions van bé per l' Educació i la Sanitat

Joaquim Nadal, ha afirmat avui que “les línies vermelles” dels socialistes en relació als Pressupostos són “considerar prioritàries les despeses, no retallables, en educació, salut, benestar, barris i seguretat” i, pel que fa als ingressos, “és evident que no és el moment de suprimir l’impost de Successions”. “Nosaltres mantenim el criteri que es correspon amb la generositat que demana el president de la Generalitat, però no hi ha un Govern que pugui ser ajudat si no es deixa ajudar: no estem demanant al Govern que incompleixi el seu programa electoral, simplement diem ‘ara no’”, ha explicat Nadal, que ha dit al Govern que “si heu dramatitzat com ho heu fet, ara no és el moment de suprimir Successions, teniu quatre anys per complir la vostra promesa. Nosaltres no ho faríem mai, però en tot cas ara no, de cap manera, per intentar quadrar els números”.Nadal ha recordat que “si el president i el seu conseller d’Economia volguessin presentar els Pressupostos ho poden fer, amb 400 milions d’euros d’ingressos de l’impost de Successions, i tenen l’obligació política de pressupostar 1.450 milions del fons de competitivitat que es deuran a Catalunya a finals d’any en aplicació de l’acord de finançament. No és veritat que l’estira i afluixa amb el Govern espanyol sigui justificació suficient. Es deuen i s’han de pagar”. Segons el president del Grup Parlamentari Socialista, “no es poden retallar simultàniament despeses i ingressos, és un mal principi pressupostari. Si retallen despeses i alhora ingressos, la possibilitat de quadrar els Pressupostos recula, és un principi elemental de sumes i restes”.El Grup Parlamentari Socialista, ha dit el seu president, “està 100% d’acord amb què l’anunci de retallades indiscriminades, desordenades, en totes direccions, és un disbarat. L’esquitxada de les retallades crea por, desconfiança que la gent tingui temor que les coses no estan bé i genera descrèdit. El Grup parlamentari Socialista també està 100% d’acord amb què suprimir successions no és oportú” i ha recordat que es tracta de “dues afirmacions de dues persones directament vinculades a CiU: un diputat i un expresident”.“Hi ha, com a mínim, dues maneres de governar: una, present, i l’altra, absent. Activa, i passiva. Responsable i irresponsable. El mínim que podem dir és que tenim un govern absent: no està present en els grans temes que sorgeixen cada dia i afecten directament a la governació de Catalunya”.